Service
Varför ska jag serva min luftvärmepump?
Smuts letar sig in i värmepumpen och det påverkar  hur bra värmepumpen fungerar. All smuts fastnar inte i värmepumpens filter. En del smuts letar sig längre in i själva luftvärmepumpen. Det är svårt att rengöra på ett bra sätt, inne i värmepumpen, utan att skada viktiga komponenter.
Mindre effekt från din luftvärmepump?
Du kanske tycker att värmepumpen inte längre är lika effektiv . Du kanske märker att elräkningen har gått upp, eller så känner du av att det inte längre blir lika varmt. På ett par år har värmepumpens effekt minskat med 20-30 %.
Unken lukt från din värmepump?
Detta kan hända om det finns damm inne i luftvärmepumpen och man kör luftkonditionering med värmepumpen. I vanliga fall förs kondensvattnet, som bildas i innedelen ut genom dräneringsröret. Finns det damm inuti din luftvärmepump, kan fukten fastna i dammet och detta kan i värsta fall leda till att det bildas mögel, som sedan sprids effektivt i hela hemmet med hjälp av fläktarna i luftvärmepumpen. Problemet är dock lätt åtgärdat, genom service av värmepumpen.